OPENPINOY -Computer, Laptop, CCTV Products and More!
Close

Mobile Gadgets

Liezel Skype: Chat Call

Email: mobilegadgets@openpinoy.com

Cell No.: 0919-487-2987

WeChat ID: op_mobilegadgetsales

KakaoTalk ID: OPmobilegadgets

Viber ID: 0919-4872987

Online Sales

Marivic Skype: Chat Call

Email: memory@openpinoy.com

Cell No.: 0917-822-3232

WeChat ID: OPonlinesales

KakaoTalk ID: OPonlinesales

Viber ID: 0917-8843177

Pc Parts Sales

Monique Skype: Chat Call

Email: pcparts@openpinoy.com

Cell No.: 0998-944-8615

WeChat ID: OPpcpartssales

KakaoTalk ID: OPpcpartssales

Viber ID: 0998-944-8615

Used PC and Monitor Sales

Ivy Skype: Chat Call

Email: usedpc@openpinoy.com

Cell No.: 0947-556-6988

WeChat ID: OPusedpcmonitorsales

KakaoTalk ID: OPusedpcmonitorsales

Viber ID: 0947-556-6988

CCTV Sales

Ms Ria Skype: Chat Call

Email: cctv@openpinoy.com

Cell No.: 0917-844-9559

WeChat ID: OPcctvsales

KakaoTalk ID: OPcctvsales

Viber ID: 0917-844-9559

Laptop Sales

Jenny Skype: Chat Call

Email: laptop@openpinoy.com

Cell No.: 0977-440-8027

WeChat ID: OpenpinoyLaptopSales

KakaoTalk ID: OpenpinoyLaptopSales

Viber ID: 0919-487-2987

Accessories Sales

Angel Skype: Chat Call

Email: accessories@openpinoy.com

Cell No.: 0923-534-7611

WeChat ID: OP_accessories_sales

KakaoTalk ID: OP_accessories_sales

Viber ID: 0923-534-7611

Brand new PC and Monitor Sales

Biboy Skype: Chat Call

Email: brandnewpc@openpinoy.com

Cell No.: 0932-175-2793

WeChat ID: openpinoy_brandnewsales

KakaoTalk ID: op_brandnewsales

Viber ID: 0932-175-2793

OpenPinoy

Facebook messenger
openpinoy@gmail.com

IWY CCTV

Facebook messenger
@iWatchYougreenhills

OP Mobile

Facebook messenger
mobilegadgets@openpinoy.com

Openpinoypc

Facebook messenger
@openpinoybrandnew

How to get wechat and kakaotalk?
Just click here for wechat and here for KakaoTalk

You can scan images above to open up chat directly using fb messenger app on Android and iOs

Promotional Event
 

2012-01-31 : 424 Hit

delivery paymentssa alaminos city, pangasinan po ako, kung sakaling bibili ako ng cpu lang, via victory liner nu ipapadala? P200 ang nakita kong shipping fee via victory liner d2 sa website, babayaran ko na ba ung 200 sa banko kasabay ng unit price na kukunin ko?
Name Password
Comment